Gerilim, zekâ gelişmenini olumsuz etkiliyor

Beykozlu

New member
Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, zekânın daha fonksiyonel hale gelmesini sağlayan en değerli özelliğin kaliteli ve nitelikli eğitim olduğunu belirterek gerilimin zekânın gelişmenini olumsuz etkilediğini söylemiş oldu.

Zekânın epeyce boyutlu bir kavram olduğunu, kalıtımsal, çevresel, sosyo-kültürel tarafı olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, “Zekâ, son 40-50 yıldır eğitim bilimleri alanında akıl yürütme marifeti, ahenk sağlama mahareti, muhakeme yeteneği olarak, sorunu manaya, kıymetlendirme ve soruna ait muhtemel tahlilleri üretebilme olarak tanımlanıyor” diye konuştu.

Zekâ daha fonksiyonel nasıl kullanılabilir?

Konuya ait açıklamasında örnek veren Coşkun, “Bir atletin epeyce süratli koşabilmesi de hem bilişsel hem fizikî kapasitesini tıpkı anda gerçek biçimde kullanımını gerektirdiği için bir zekâ performansıdır. Ancak şayet ben bir koşu müsabakası yapmıyorsam matematik imtihanına sokuyorsam sporcuyu ve o başarısız oluyorsa zeki değildir diyemem yalnızca o performans göstergesinde eksiktir diyebilirim” tabirlerini kullandı.

Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, zekânın daha fonksiyonel hale gelmesini sağlayan en temel özelliğin kaliteli ve nitelikli eğitim olduğunu belirtti. Zekâ ile eğitim içindeki bağlantının doğrusal olduğunu, zeki insanların eğitimde başarılı olabildiğine, eğitimli insanların ise zekâ kapasitelerini daha fazla geliştirebildiklerine dikkat çekti.

Coşkun zekânın gelişmeninde öbür tüm bilişsel marifetleri besleyen temel maharet olan lisan kullanmasının ehemmiyetine de dikkat çekti. Erken yaşlardan itibaren okuma ve aktif dinleme marifeti kazandırılmasının lisan marifetini ötürüsıyla bilişsel performansı olumlu desteklediğini deklare etti.

Stres olumsuz etkiliyor

Ebeveynlerin ve eğitimcilerin zekâyı geliştirme sürecinde dikkat etmesi gereken etmenlerin başında gerilimin olduğunu vurgulayan Coşkun, belirli bir seviyede tasanın gayenin gerçekleştirilmesinde tesirli olabildiğini lakin fazla gerilimin zekâ gelişmenini olumsuz etkilediği bilgisini de verdi.

Coşkun, “Stres düzeyi arttıkça kişi artık o bilişsel misyonları performansı göstermede sorun yaşamaya, dikkat dağınıklığı göstermeye başlar ve algılama suratı düşer” dedi.
 
Üst